• Kalite ve ürün güvenliği yönetim sistemine tam uymak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
   • Yasal ve mevzuat şartları dahil olmak üzere müşteri şartlarının yerine getirilmesini sağlamak.
   • Müşteri memnuniyetini ve müşterinin ürün güvenliği ile ilgili şartlarını yerine getirmek.
   • İşini sahiplenen, kendini yenileyen, eğitimli, bilinçli personelle ve diğer paydaşlarla (müşteri, tedarikçi) şirketi daha ileri noktalara taşımak.
   • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak.
   • Personelin hata risklerini en aza indirmek suretiyle ürün kalitesini ve ürün güvenliğini arttırmak